eKnihy
Celkem je k dispozici 20 publikací

Zkušební testy pro předmět Základy sportovního…

Michal Lehnert

Zdarma
Pohybové hry

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

Zdarma
Výchova v přírodě

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

Zdarma
Dramatická výchova

MgA. Jana Haková

Zdarma
Psychomotorika

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

Zdarma
Žádní náhodní vítězové

Zdarma
Sportovní trénink I

Zdarma
Analýza herního zatížení v invazivních sportovních…

Zdarma
Ekonomie 2

Zdarma
Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport

Zdarma
Kondiční trénink

Zdarma
Manažerské dovednosti

Zdarma
Pobyt v letní přírodě

Zdarma
Průvodce projektováním

Zdarma
Vybrané kapitoly z manažerské psychologie

Zdarma
Vybrané kapitoly z Mentálního tréninku

Zdarma
Základy aplikovaných pohybových aktivit

Zdarma
Základy managementu

Zdarma
Kanadský sport pro život

Zdarma
Turistika II

PaedDr. Petr Starec, Ph.D., PaedDr. Vladimír Hansgut

Zdarma